Skip to content ↓

Cynhelir ystod eang o sesiynau Addysg Gorfforol yn wythnosol.

Gofynnwn i’r disgyblion i wisgo siorts tywyll, crys T (llys neu gwyn plaen) a trainers. 

Ni chaniateir clustdlysau. 

Bydd y disgyblion yn newid i’r cit cyn bob sesiwn a bydd y cit yn dychwelyd adref ar ddiwedd pob hanner tymor.