Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Yn dilyn y parhad o dywydd poeth rhoddir caniatad i ddisgyblion wisgo siorts/sgorts Addysg Gorfforol am weddill yr wythnos os ydynt yn dymuno. Ni chaniateir siorts/sgorts eraill o unrhyw fath. Gwisgwch eich esgidiau ysgol, nid trainers. Due to the persistent warm weather all pupils may wear school PE shorts/skorts if they wish for the week. No other shorts/skorts will be allowed. Please wear your school shoes, not trainers.

Croeso/Welcome

Top