Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Cofiwch - diwrnod HMS dydd Gwener 17eg o Chwefror a Hanner Tymor wythnos nesaf (20fed - 24ain). Don't forget - INSET day on Friday 17th February and Half Term next week (20th - 24th)

Croeso/Welcome

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Welcome to the Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg website.

Top