Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae tystysgrifau TGAU a Lefel A 2016/17 ar gael i gasglu o'r ysgol. 2016/2017 GCSE and A Level certificates are available to collect from the school.

Croeso/Welcome

Top