Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Neges gan y Pennaeth:

 

Ar ddiwedd Tymor y Nadolig hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i ddisgyblion, rhieni, staff a Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg. Bu’n dymor prysur iawn rhwng bwrlwm dyddiol arferol yr ysgol, teithiau tramor a chenedlaethol niferus, llwyddiannau amrywiol yn y byd chwaraeon a siarad cyhoeddus gan orffen gyda Cyngerdd Nadolig arbennig yn Eglwys All Saints, Penarth.

Bydd yr ysgol yn ail agor ar ddydd Llun Ionawr 7fed 2019 fel arfer. I rieni a disgyblion Blwyddyn 9 bydd Noson Opsiynau yn cael ei gynnal ar nos Fercher, Ionawr 9fed 2019.

Ar lefel staffio hoffwn gadarnhau bod Miss catrin Vaughan Evans (Cynradd) a Mrs Sian Wynn (Uwchradd)yn ein gadael ar ddiwedd y tymor ac y bydd Miss Betsan Morgan yn ymuno a’r Adran Gerddoriaeth ar gytundeb parhaol.

 

As we approach the end of term may I wish all pupils, staff, parents and Governors a Merry Christmas and a Happy New Year. It was another busy term with various national and international trips, various successes in the world of sport and public speaking culminating in the wonderful Christmas Concert held at All Saints Church, Penarth.

The school will open to all pupils and staff on Monday January 7th 2019 and for those pupils and parents of Year 9, please remember the Options Evening which will be held on Wednesday evening, January 9th 2019.

With reference to staffing, I wish to confirm that Miss Catrin Vaughan Evans and (Primary) and Mrs Sian Wynn (Secondary) will leave at the end of term and Miss Betsan Morgan will join the Music Department from January 2019 on a permanent contract.

 

Hywel Price

20/12/18

Top