Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Tîm Arwain a Bugeiliol/Management & Pastoral Team

Pennaeth/Headteacher

Mr Hywel Price

Dirprwy Bennaeth/Deputy Head

Mrs Catrin Bennett

Pennaethiaid Cynorthwyol (Uwchradd)/

Assistant Heads (Secondary)

Dr Helen Baker

Mrs Bethan Jones

Mrs Nia Rowlands

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)/

Assistant Head (Primary)

Miss Becca Pugh

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2/

Head of Key Stage 2

Miss Sioned Jones

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 3/

Senior Head of Key Stage 3

Mrs Laura Downey

Pennaeth Blwyddyn 7/Head of Year 7

Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 8/Head of Year 8

Mrs Bethan Morgan

Pennaeth Blwyddyn 9/Head of Year 9

Mr Huw Williams

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 4/

Senior Head of Key Stage 4

Miss Mari Williams

Pennaeth Blwyddyn 10/Head of Year 10

Mr Meilir Roberts

Pennaeth Blwyddyn 11/Head of Year 11

Mr Owain Rowlands

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 5/

Senior Head of Key Stage 5

Mr James Evans

 

 

CYNRADD/PRIMARY

Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase

Mesen (Meithrin/Nursery)

Miss Rebecca Townsend-Ryan

Llygad y Dydd (Derbyn/Reception)

Miss Branwen Bennell

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1/Year 1)

Mr Steffan Elis

Glas y Gors (Blwyddyn 2/Year 2)

Mr Marc Bowen

Cyfnod Allweddol 2/Key Stage 2

Onnen (Blwyddyn 3/Year 3)

Mr Steffan Davies

Helygen (Blwyddyn 4/Year 4)

Mr Steffan Jones

Ywen (Blwyddyn 5/Year 5)

Mr Tomi Turner

Derwen (Blwyddyn 6/Year 6)

Miss Sioned Jones

Cynorthwywyr/LSAs

Ms Sharon Broderick

 

Miss Menna Gibbon

 

Mrs Bethan John

 

Miss Chloe Sheppard

 

Mrs Cristyna Thomas

    Miss Lauren Dawe
    Miss Natasha Williams
ALNCo   Miss Becca Pugh

 

UWCHRADD/SECONDARY

Cymraeg/Welsh

Mr Huw Hughes

 

Mrs Sian James

 

Miss Bethan Jones

 

Mr Gareth Jones

 

Miss Heledd Lewis

 

Mrs Bethan Morgan

 

Miss Angharad Rogers

Saesneg/English

Mrs Awel Emlyn

 

Mrs Eleri Evans

 

Mrs Ffion Harries

 

Mr Gwilym Jeffs

 

Miss Elena Morgan

 

Mr Gethin Palmer

Gwyddoniaeth/Science

Miss Catrin Walters

 

Mr Dewi Davies

 

Mrs Laura Downey

 

Miss Lowri Elena

 

Mr James Evans

 

Mrs Anwen Jones

 

Mr Owain Jones

    Miss Cari Ormerod

Mathemateg/Mathematics

Mr Neil Stephens

 

Mr Rhys Evans

 

Mr Rhodri Hanmer (Cydlynydd ABCh/PSE Coordinator)

 

Miss Alaw Ifans

 

Mr Peredur Powell

 

Mr Owain Rowlands

   Mrs Sian Gimblett

Addysg Gorfforol/Physical Education

Mr Richard Chidley

 

Mr Rhys Beynon

 

Miss Bethan Price

 

Miss Mari Williams

Ieithoedd Tramor Modern/Modern Foreign Languages

Miss Mari Davies

 

Mrs Nia Rowlands

 

Mrs Astrid Price

    Mr Dominic Farr

Technoleg/Technology

Mr Gareth Wilkins

 

Mr Adrian Jones

 

Mrs Sian Williams

 

 Mr Matthew Davies

Celf/Art

Mrs Nerys Griffiths

 

Mr Meilir Roberts

Cerddoriaeth/Music

Mrs Catrin Williams

   Mrs Nia Edwards

Drama

Mrs Nia Tudor

 

Mrs Ruth Lloyd

Dyniaethau/Humanities

Miss Ruth Davies (Pennaeth Addysg Grefyddol/Head of RE)

 

Miss Heulwen Evans (Pennaeth Daearyddiaeth/Head of Geography)

 

Miss Rhiannon James (Pennaeth Hanes/

Head of History)

    Mr Sion Evans

 

Mrs Sian Gimblett

 

Miss Lowri Jones

 

Mrs Catrin Noakes 

 

Mrs Lisa Sarracini

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Mrs Laura Watkins

 

Mr Huw Williams

 

Mr Dilwyn Owen

Astudiaethau Busnes/Business Studies

Mr Jonathan Crimp

Seicoleg & Cymdeithaseg/Psychology & Sociology

Miss Elin Evans

BAC Cymraeg/Welsh BAC

Mrs Sian James

Cynnal Dysgu/Learning Support

Mrs Catrin Davies (ALNCo)

 

Mrs Lisa Sarracini

Cynorthwywyr/LSAs

Mrs Dot Connell

 

Mr Edryd Thomas

 

  Mrs Lowri Bell 

    Mrs Rhian Shugar
    Miss Natasha Turner

Ystafell Lles/Wellbeing Centre

Mrs Charlotte Lewis

 

Mr Morgan Denham

Staff Gweinyddol/Administration Staff

Miss Emily Denham (Rhelowr Cyllid/

Finance Manager)

    Miss Rochelle Davies

 

Miss Charlotte Dechamps

 

Miss Lucia Osborne

 

Mrs Katy Hurley

 

Miss Sian Jones

Technegwyr/Technicians

Mrs Debbie Haswell

Miss Lara Colston

(Gwyddoniaeth/Science)

 

Mrs Louise Hawkins (Technoleg & Celf/ Technology & Art)

Top