Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae ystafelloedd dosbarth ac ysgubor yr ysgol ar gael i'w llogi rhwng 6yh a 9yh, o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod tymor ysgol.  Costau ydi £17 yr awr am ystafell dosbarth a £22.50 yr awr ar gyfer yr ysgubor.  Am fwy o fanylion ac i gadarnhau argaeledd cysylltwch â Katy Hurley kh@bromorgannwg.org.uk neu llenwch y ffurflen isod.

 

Classrooms and the school barn are available for hire between 6pm and 9pm, Monday to Thursday during school term time.  Costs are £17 per hour for a classroom and £22.50 per hour for the barn.  For more details and to confirm availability please contact Katy Hurley kh@bromorgannwg.org.uk or complete the form below.

Ymholiad Llogi/Lettings Enquiry

Top