Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

22/11/17

Heddiw aeth Mrs Jen Denham a Mr Morgan Denham gyda Tom, Mali, Freya ac Alisha i siarad yn y 'Pupil Wellbeing Event' yn Neuadd Coffa y Barri. 

Trefnwyd y digwyddiad gan 'The Healthy Schools Network' a fe wnaeth cynrychiolwyr o asiantaethau a sefydliadau sydd yn gysylltiedig gyda Lles o Gaerdydd a'r Fro mynychu.

Siaradodd aelodau o YGBM ynglyn a'r darpariaeth o 'Les' yn yr ysgol a cyflwynodd y dosgyblion ei safbwynt bersonol.

Dewiswyd YGBM i fynychu fel achos enghreifftiol o arfer dda mewn ysgol uwchradd.

 

Today Mrs Jen Denham and Mr Morgan Denham accompanied by Tom, Mali, Freya and Alisha - spoke at The Pupil Wellbing Event held at The Memorial Hall, Barry.  The Event was organised by the Healthy Schools Network and was attended by representatives of agencies and organisations associated with Wellbeing from Cardiff and the Vale of Glamorgan.

The members of YGBM spoke about the provision foe Wellbeing available in the school and presented pupil perspectives and comments.

YGBM was chosen as a case study of good practice in the Secondary School.

Top