Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Dyddiadau Tymor Ysgol/School Term Dates

Calendr/ Calendar

Dyddiadau Tymhorau 2019/20

 

 Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2019

Dydd Llun

2 Medi

2019

Dydd Llun

28 Hydref

2019 

Dydd Gwener

1 Tach

2019 

Dydd Gwener

20 Rhag

2019 

 

75 

Gwanwyn

2020

 

Dydd Llun

6 Ion

2020 

Dydd Llun

17 Chwe

2020 

Dydd Gwener

21 Chwe

2020 

Dydd Gwener

3 Ebrill

2020 

 

60 

Haf

2020

Dydd Llun

20 Ebrill

2020

Dydd Llun

25 Mai

2020 

Dydd Gwener

29 Mai

2020 

*Llun

20 Gorffennaf

2020 

 

60 

        Cyfanswm 195 

 

Dyddiadau pwysig: 

Y Nadolig:  Dydd Mercher 25  Rhagfyr 2019       

Y Pasg: Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020 / Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020

Gwyliau Banc: Calan Mai Dydd Llun 4 Mai 2020 / Dydd Llun 25 Mai 2020

 

Bydd Dydd Llun 2 Medi 2019 a Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 yn cael eu dynodi yn ddiwrnodau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl Bydd y tridiau HMS sy’n weddill i’w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol yn unigol.

Bydd yr holl ysgolion yn cau ar Dydd Llun 4 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

2019/20 Term Dates

 

 Term Begin Half Term End No. of School Days
     Begin End    

Autumn

2019

Monday

2 Sept

2019

Monday

28 Oct

2019 

Friday

1 Nov

2019 

 Friday

20 Dec

2019 

 

75

Spring

2020

 

Monday

6 Jan

2020 

Monday

17 Feb

2020 

Friday

21 Feb

2020 

Friday

3 April

2020 


60

 

Summer

2020

Monday

20 April

2020

Monday

25 May

2020

Friday

29 May

2020 

*Mon

20 July

2020 

 

60 

        TOTAL 195 

Significant dates:  

Christmas: Wednesday 25 December 2019

Good Friday: 10 April 2020

Easter Monday: 13 April 2020

May Bank Holidays: Monday 4 May 2020 and Monday 25 May 2020

Monday 2 September 2019 and *Monday 20 July 2020 will be  designated INSET days for all LEA Maintained Schools.

All schools will be closed on Monday 4 May 2020 for the May Day Bank Holiday.

Top