Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Cadeirydd/Chairman

Mr Robert Evans, Pen-Fistla Barns, Penllyn, Cowbridge, CF71 7RQ
robertevansswp@hotmail.com

 

Is-Gadeirydd/Deputy

Mr Geraint Evans

 

Clerc/Clerk

Miss Charlotte Dechamps, Trefnydd Llywodraethol/Governance Officer, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg post@bromorgannwg.org.uk

 

Mae 21 o aelodau ar y Corff Llywodraethu/There are 21 members on the Governing Body

Pennaeth/Headteacher (Llywodraethwr ex-officio Governor)
6 Rhiant Lywodraethwr/Parent Governors
2 Gynrychiolydd Athrawon/Teacher Representatives
1 Cynrychiolydd Staff Cynnal/Support Staff Representative
6 Cynrychiolydd yr AALl/LA Representatives
5 Cynrychiolydd Cyfetholedig/Co-opted Representatives

 

Pennaeth/Headteacher

Mr Hywel Price

 

Rhiant Lywodraethwr [tymor yn dod i ben]/Parent Governor [term ends]

Mrs Learne Bowring [20/06/20]

Mrs Sally-ann Efstathiou [05/10/20]

Mr Stephen Jennings [18/10/22]

Mr Andrew Humphreys [05/10/20]

Mrs Rachel McAlpine [05/10/20]

Mrs Cathy Williams [05/10/20]

 

Cynrychiolwyr Athrawon [tymor yn dod i ben]/Teacher Representatives [term ends]

Mr Huw Williams [04/09/21]
Miss Becca Pugh [01/09/22]

 

Cynrychiolwr y Staff Cymorth [tymor yn dod i ben]/Support Staff Representative [term ends]

Mrs Lowri Bell [02/12/23]

 

Cynrychiolwyr yr AALl [tymor yn dod i ben]/LA Governors [term ends]

Mr Robert Evans [09/07/20]
Mr Geraint Evans [09/07/20]
Mr Dulyn Griffith [09/07/20]

Mrs Maxine Griffiths [15/01/23]
Mr Huw Llewellyn-Morgan [09/07/20]
Cllr Mr Steffan Wiliam [09/07/20]

 

Cynrychiolwyr Cyfetholedig [tymor yn dod i ben]/Co-opted Governors [term ends]

Mr Huw Davies [01/09/22]
Mr Gethin Lewis [10/07/20]
Mrs Anne-Louise Llewellyn-Morgan [10/07/20]

Mr Warren Scott [01/09/20]

Dr Paul Orders [01/09/20]

 

 

 

Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery

Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 1 Andrew Humphreys
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 2 Anne-Louise Llewellyn Morgan
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 3 Cathy Williams
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 4 Dulyn Griffith
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 5 Geraint Evans
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 6 Gethin Lewis
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 7 Huw Eurig Davies
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 8 Huw Llewellyn-Morgan
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 9 Huw Williams
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 10 Hywel Price
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 11 Learne Bowring
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 12 Lynwen Lye
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 13 Paul Orders
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 14 Rachel McAlpine
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 15 Rob Evans
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 16 Steffan Wiliam
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 17 Sally-ann Efstathiou
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 18 Warren Scott
Top