Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Amseroedd y Dydd/ Times of the Day

Cynradd/Primary

Amserlen Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Timetable

 

Amser/Time  

Gweithgaredd/Activity

9.00 - 9.05

Cofrestr/Registration

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen/Love to Read

9.30 - 10.20

Gwers 1/Lesson 1

10.20 - 10.30

Llaeth a Ffrwyth/Milk and Fruit    

10.30 - 10.45

Amser Chwarae/Break Time

10.45 -10.55

Gwasanaeth Dosbarth/Class Assembly  

10.55 – 11.50

Gwers 2/Lesson 2

11.50 – 1.00

Amser Cinio/Lunchtime

1.05 – 2.10

Gwers 3/Lesson 3

2.10 – 2.25

Amser Chwarae/Break Time

2.25 – 3.30

Gwers 4/Lesson 4

 

Amserlen Cyfnod Allweddol 2/Key Stage 2 Timetable

 

Amser/Time  

Gweithgaredd/Activity

9.00 – 9.05

Cofrestr/Registration

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen/Love to Read  

9.30 - 10.30

Gwers 1/Lesson 1

10.30 - 10.45

Amser Chwarae/Break Time

10.45 - 10.55

Gwasanaeth Dosbarth/Class Assembly  

10.55 - 12.00

Gwers 2/Lesson 2

12.00 - 1.00

Amser Cinio/Lunchtime

1.05 - 2.15

Gwers 3/Lesson 3

2.15 - 2.20

Amser Chwarae/Break Time

2.20 - 3.30

Gwers 4/Lesson 4

 

Uwchradd/Secondary

 

Cyfarfod Staff/Bugeiliol

Staff Meeting/Pastoral

 8.20 – 8.30

Cofrestru/Registration     

 8.30 – 8.50

Gwers 1/Lesson 1

 8.50 – 9.50

Gwers 2/Lesson 2  9.50-10.50

Egwyl/Break Time

 10.50-11.05

Gwers 3/Lesson 3

 11.05-12.05 

Cinio 1/Lunchtime 1

 12.05-1.05

Cinio 2/Lunchtime 2

 1.05- 2.05

Gwers 5/Lesson 5

  2.05-3.05

Top