Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Tîm Arwain a Bugeiliol/ Management & Pastoral Team

 

Pennaeth/ Headteacher

Mr Hywel Price

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Head

Rhian Griffiths

Uwch Bennaeth Cynorthwyol (Uwchradd)/ Senior Assistant Head (Secondary)

Ithel Davies

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd)/ Assistant Head (Secondary)

Dr Helen Baker

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)/ Assistant Head (Primary)

Menna Roberts

Uwch Athrawon/ Senior Teachers

Lowri Cynan

Bethan Wyn Jones

Becca Pugh

Claire Rowlands

Pennaeth Cyfnod Sylfaen/ Head of Foundation Phase

Catrin Richards

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2/ Head of Key Stage 2

Becca Pugh

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 3/ Senior Head of Key Stage 3

Adrian Jones

Pennaeth Blwyddyn 7/ Head of Year 7

Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 8/ Head of Year 8

Heulwen Evans

Pennaeth Blwyddyn 9/ Head of Year 9

Meilir Roberts

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 4/ Senior Head of Key Stage 4

Mari Williams

Pennaeth Blwyddyn 10/ Head of Year 10

Owain Rowlands

Pennaeth Blwyddyn 11/ Head of Year 11

Laura Downey

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 5/ Senior Head of Key Stage 5

James Evans

 

 

CYNRADD/ PRIMARY

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

Mesen (Meithrin/ Nursery)

Catrin Vaughan Evans

Llygad y Dydd (Derbyn/ Reception)

Catrin Richards

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1/ Year 1)

Ffion Williams

Glas y Gors (Blwyddyn 2/ Year 2)

Steffan Elis

Cyfnod Allweddol 2/ Key Stage 2

Onnen (Blwyddyn 3/ Year 3)

Sioned Jones

Helygen (Blwyddyn 4/ Year 4)

Tomi Turner

Ywen (Blwyddyn 5/ Year 5)

Becca Pugh

Derwen (Blwyddyn 6/ Year 6)

 

Cynorthwywyr/ LSAs

Sharon Broderick

 

Shanelle Edwards

 

Menna Gibbon

 

Bethan John

 

Jan Roche

 

Rhian Shugar

 

Rebecca Townsend-Ryan

 

Cristyna Thomas

 

UWCHRADD/ SECONDARY

Cymraeg/ Welsh

Huw Hughes

 

Rhian Griffiths

 

Sian James

 

Bethan Jones

 

Gareth Jones

 

Heledd Lewis

 

Bethan Morgan

 

Angharad Rogers

Saesneg/ English

Catrin Bennett

 

Awel Emlyn

 

Ffion Harries

 

Gwilym Jeffs

 

Elena Morgan

 

Gethin Palmer

Gwyddoniaeth/ Science

Nigel Graham

 

Ellie Davies

 

Laura Downey

 

James Evans

 

Michael Grimes

 

Cari Ormerod

 

Catrin Walters

Mathemateg/ Mathematics

Neil Stephens

 

Ithel Davies

 

Rhodri Hanmer (Cydlynydd ABCh/ PSE Coordinator)

 

Laura Masling

 

Peredur Powell

 

Owain Rowlands

 

Gareth Thomas

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Rhys Beynon

 

Richard Chidley

 

Bethan Price

 

Mari Williams

Ieithoedd Tramor Modern/ Modern Foreign Languages

Nia Rowlands

 

Mari Davies

 

Astrid Morgan

Technoleg/ Technology

Gareth Wilkins

 

Adrian Jones

 

Sian Williams

Celf/ Art

Nerys Griffiths

 

Meilir Roberts

Cerddoriaeth/ Music

Betsan Perrett

 

Rhodri Evans

Drama

Lowri Cynan

 

Jenna Martin

 

Emily Pugh

Dyniaethau/ Humanities

Ruth Davies (Pennaeth Addysg Grefyddol/ Head of RE)

 

Andrew Grabham (Pennaeth Daearyddiaeth/ Head of Geography)

 

Claire Rowlands (Pennaeth Hanes/ Head of History)

 

Catrin Noakes

 

Heulwen Evans

 

Sian Gimblett

 

Lisa Sarracini

Technoleg Gwybodaeth/ Information Technology

Laura Watkins

 

Dilwyn Owen

 

Huw Williams

Astudiaethau Busnes/ Business Studies

Jonathan Crimp

Seicoleg & Cymdeithaseg/ Psychology & Sociology

Elin Evans

BAC Cymraeg/ Welsh BAC

Helen Baker

Cynnal Dysgu/ Learning Support

Catrin Davies (SENCo)

 

Rhian Davies

 

Jane Owen

Cynorthwywyr/ LSAs

Dot Connell

 

Danielle Edgerton

 

Aaisha Jones

 

Mari Lewis

 

Glenna Partridge

 

Katherine Partridge

 

Edryd Thomas

Ystafell Lles/ Wellbeing Centre

Jen Denham

 

Joe Denham

Staff Gweinyddol/ Administration Staff

Lynwen Lye (Rhelowr Busnes/ Business Manager)

 

Anna Brown

 

Charlotte Déchamps

 

Emily Denham

 

Gill Fisher

 

Katy Hurley

 

Sian Jones

 

Helen Seviour

Technegwyr/ Technicians

Nicky Bruce (Gwyddoniaeth/ Science)

 

Louise Hawkins (Technoleg & Celf/ Technology & Art)

Top