Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Tîm Arwain a Bugeiliol/

Management & Pastoral Team

Pennaeth/ Headteacher

Mr Hywel Price

Dirprwy Bennaeth/ Deputy Head

Mrs Catrin Bennett

Uwch Bennaeth Cynorthwyol (Uwchradd)/ Senior Assistant Head (Secondary)

Mr Ithel Davies

Pennaeth Cynorthwyol (Uwchradd)/

Assistant Head (Secondary)

Dr Helen Baker

Pennaeth Cynorthwyol (Cynradd)/

Assistant Head (Primary)

Mrs Menna Roberts

Pennaeth Cyfnod Sylfaen/

Head of Foundation Phase

Miss Ffion Williams

Pennaeth Cyfnod Allweddol 2/

Head of Key Stage 2

Miss Becca Pugh

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 3/

Senior Head of Key Stage 3

Mrs Adrian Jones

Pennaeth Blwyddyn 7/ Head of Year 7

Mr Gareth Jones

Pennaeth Blwyddyn 8/ Head of Year 8

Mrs Bethan Morgan

Pennaeth Blwyddyn 9/ Head of Year 9

Mr Meilir Roberts

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 4/

Senior Head of Key Stage 4

Miss Mari Williams

Pennaeth Blwyddyn 10/ Head of Year 10

Mrs Laura Downey

Pennaeth Blwyddyn 11/ Head of Year 11

Mr Owain Rowlands

Uwch Bennaeth Cyfnod Allweddol 5/

Senior Head of Key Stage 5

Mr James Evans

 

 

CYNRADD/ PRIMARY

Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase

Mesen (Meithrin/ Nursery)

Miss Catrin Vaughan Evans

Llygad y Dydd (Derbyn/ Reception)

Miss Einir Dafydd

Clychau’r Gog (Blwyddyn 1/ Year 1)

Miss Ffion Williams

Glas y Gors (Blwyddyn 2/ Year 2)

Mr Steffan Elis

Cyfnod Allweddol 2/ Key Stage 2

Onnen (Blwyddyn 3/ Year 3)

Miss Joanna Bevan

Helygen (Blwyddyn 4/ Year 4)

Mr Tomi Turner

Ywen (Blwyddyn 5/ Year 5)

Miss Sioned Jones

Derwen (Blwyddyn 6/ Year 6)

Miss Becca Pugh

Cynorthwywyr/ LSAs

Ms Sharon Broderick

 

Miss Menna Gibbon

 

Mrs Bethan John

 

Mrs Jan Roche

 

Mrs Rhian Shugar

 

Miss Rebecca Townsend-Ryan

 

Mrs Cristyna Thomas

ALNCo   Dr Bethan Lye

 

UWCHRADD/ SECONDARY

Cymraeg/ Welsh

Mr Huw Hughes

 

Mrs Sian James

 

Miss Bethan Jones

 

Mr Gareth Jones

 

Miss Heledd Lewis

 

Mrs Bethan Morgan

 

Miss Angharad Rogers

Saesneg/ English

Mrs Awel Emlyn

 

Mrs Eleri Evans

 

Mrs Ffion Harries

 

Mr Gwilym Jeffs

 

Miss Elena Morgan

 

Mr Gethin Palmer

Gwyddoniaeth/ Science

Miss Catrin Walters

 

Mr Dewi Davies

 

Mrs Laura Downey

 

Miss Lowri Elena

 

Mr James Evans

 

Mrs Anwen Jones

 

Miss Cari Ormerod

Mathemateg/ Mathematics

Mr Neil Stephens

 

Mr Ithel Davies

 

Mr Rhys Evans

 

Mr Rhodri Hanmer (Cydlynydd ABCh/ PSE Coordinator)

 

Miss Alaw Ifans

 

Mr Peredur Powell

 

Mr Owain Rowlands

Addysg Gorfforol/ Physical Education

Mr Rhys Beynon

 

Mr Richard Chidley

 

Miss Bethan Price

 

Miss Mari Williams

Ieithoedd Tramor Modern/ Modern Foreign Languages

Mrs Nia Rowlands (Cydlynydd MAT/ MAT Coordinator)

 

Miss Mari Davies

 

Mrs Astrid Price

Technoleg/ Technology

Mr Gareth Wilkins

 

Mr Adrian Jones

 

Mrs Sian Williams

Celf/ Art

Mrs Nerys Griffiths

 

Mr Meilir Roberts

Cerddoriaeth/ Music

Mrs Catrin Williams

 

Mr Rhodri Evans

Drama

Mrs Lowri Cynan

 

Mrs Jenna Martin-Williams

Dyniaethau/ Humanities

Miss Ruth Davies (Pennaeth Addysg Grefyddol/ Head of RE)

 

Miss Heulwen Evans (Pennaeth Daearyddiaeth/ Head of Geography)

 

Miss Rhiannon James (Pennaeth Hanes/

Head of History)

 

Mrs Sian Gimblett

 

Miss Lowri Jones

 

Mrs Catrin Noakes (ar gyfnod Mamolaeth/ on Maternity Leave)

 

Miss Leah Rhys

 

Mrs Lisa Sarracini

Technoleg Gwybodaeth/ Information Technology

Mr Huw Williams

 

Mrs Laura Watkins (ar gyfnod Mamolaeth/ on Maternity leave)

 

Miss Catrin Llewellyn

 

Mr Dilwyn Owen

Astudiaethau Busnes/ Business Studies

Mr Jonathan Crimp

Seicoleg & Cymdeithaseg/ Psychology & Sociology

Miss Elin Evans

BAC Cymraeg/ Welsh BAC

Dr Helen Baker

Cynnal Dysgu/ Learning Support

Mrs Catrin Davies (ALNCo)

 

Mrs Rhian Davies

Cynorthwywyr/ LSAs

Mrs Dot Connell

 

Mrs Glenna Partridge

 

Mr Edryd Thomas

    Mr Harri Roberts

Ystafell Lles/ Wellbeing Centre

Mrs Jen Denham

 

Mr Morgan Denham

Staff Gweinyddol/ Administration Staff

Mrs Lynwen Lye (Rhelowr Busnes/

Business Manager)

 

Miss Charlotte Déchamps

 

Miss Emily Denham

 

Mrs Gill Fisher

 

Mrs Katy Hurley

 

Miss Sian Jones

 

Mrs Helen Seviour

Technegwyr/ Technicians

Mrs Debbie Haswell

Miss Lara Colston

(Gwyddoniaeth/ Science)

 

Mrs Louise Hawkins (Technoleg & Celf/ Technology & Art)

Top