Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Cyfarfodydd i Rieni

 

15/12/15 Gwybodaeth am Linell Cyngor Teuluoedd yn Gyntaf

 

Bydd y ddau gyfarfod yn cael eu cynnal yn yr Adran Gynradd o 9.30yb ymlaen.  Darperir creche ar gais.

 

Cysylltwch a Jen Denham ar 01446 450280.

 

Meetings for Parents

 

15/12/15 Information on Families First Advice Line

 

Both meetings will be held in the Primary Department 9.30am onwards. Creche available if requested.

 

Please contact Jen Denham on  01446 450280.

Top