Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Mae gwisg ysgol ar gael o siop YC Sports yn Canton neu ar wefan YC Sports.

School uniform is available from YC Sports in Canton or on the YC Sports website

 

http://www.ycsports.com/School-uniform/My-School/Bro_Morgannwg_High_School

Manylion Cyswllt/ Contact Details

YC Sports (Canton branch)
156 Cowbridge Rd East
Cardiff
CF11 9DU
02920220246

 

Noder, does dim gwisg YGBM ar gael o'r gangen ar Crwys Road/ Please note, YGBM uniform is not available from the Crwys Road branch

Grant Gwisg Ysgol/ School Uniform Grant

Mae grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i helpu gyda costau gwisg ysgol.  Mae'r cynllun hwn yn benodol ar gyfer disgyblion sy'n dechrau ym mlwyddyn 7 mewn ysgol uwchradd ac sy'n gymwys i gael cinio am ddim.  Am fwy o wybodaeth ewch at y linc isod.

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/uniform/?skip=1&lang=cy

 

A grant is available from the Welsh Government to help with school uniform costs.  The scheme is targeted specifically at pupils entering year 7 of secondary school who are eligible for free school meals.  For more information please use the link below.

http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/parents/uniform/?skip=1&lang=en

Top