Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Dyddiadau Tymor Ysgol/ School Term Dates

Dyddiadau Tymhorau 2017/18

 

Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
    Dechrau Diwedd    

Hydref

2017

Dydd Llun

4 Medi

2017

Dydd Llun

30 Hyd

2017

Dydd Gwener

3 Tach

2017

Dydd Gwener

22 Rhag

2017

75

Gwanwyn

2018

 

Dydd Llun

8 Ion

2018

Dydd Llun

19 Chwe

2018

Dydd Gwener

23 Chwe

2018

Dydd Iau

29 Mawrth

2018

54

Haf

2018

Dydd Llun

16 Ebrill

2018

Dydd Llun

28 Mai

2018

Dydd Gwener

1 Mehefin

2018

*Dydd Mawrth
24 Gorffennaf

2018

 

66

        Cyfanswm 195

Dyddiadau pwysig:

Bydd pob ysgol ar gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

Dydd Nadolig: Dydd Llun 25 Rhagfyr 2017

Dydd Gwener y Groglith: Dydd Gwener 30 Mawrth 2018

Easter Dydd Llun: Dydd Llun 2 Ebrill 2018

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 7 Mai 2018 a Dydd Llun 28 Mai 2018

 

2017/18 Term Dates

 

 Term Begin Half Term End No. of School Days
     Begin End    

 

Autumn

2017

 

Monday
4 Sept
2017

 

 

Monday
30 Oct
2017

 

 

Friday
3 Nov
2017

 

Friday
22 Dec
2017


75

Spring

2018

 

Monday
8 Jan
2018
Monday
19 Feb
2018
Friday
23 Feb
2018

 Thursday
29 March
2018


54
 

 

Summer

2018

Monday
16 April
2018
Monday
28 May
2018
Friday
1 Jun
2018
*Tuesday 
24 July
2018

 

 

66

 

        TOTAL 195

 

Significant dates:  

All schools will be closed on Monday 7 May 2018 for the May Day Bank Holiday. 

Christmas: Monday 25 December 2017

Good Friday: 30 March 2018

Easter Monday: 2 April 2018

May Bank Holidays: Monday 7 May 2018 and Monday 28 May 2018

Dyddiadau Tymhorau 2018/19

  

 Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd Nifer y Dyddiau Ysgol
     Dechrau Diwedd    

Hydref

2018

Dydd Llun

3 Med

2018

Dydd Llun

29 Hyd

2018

Dydd Gwener

2 Tach

2018

Dydd Gwener

21 Rhag

2018

 75

Gwanwyn

2019

 

Dydd Llun

7 Ion

2019

Dydd Llun

25 Chwe

2019

Dydd Gwener

1 Maw

2019

Dydd Gwener

12 Ebr

2019

65

Haf

2019

Dydd Llun

29 Ebr

2019

Dydd Llun

27 Mai

2019

Dydd Gwener

31 Mai

2019

*Dydd Llun

22 Gor

2019

 

55

        Cyfanswm 195

Dyddiadau pwysig:  

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Y Nadolig: Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018

Dydd Gwener y Groglith: 19 Ebrill 2019

Easter Dydd Llun: 22 Ebrill 2019

Gwyliau Banc Mis Mai: Dydd Llun 6 Mai 2019 a Dydd Llun 27 Mai 2019

2018/19 Term Dates

 

 Term Begin Half Term End No. of School Days
     Begin End    

Autumn

2018

Monday

3 Sept

2018 

Monday

29 Oct

2018 

Friday

2 Nov

2018

Friday

21 Dec

2018

 

75

Spring

2019

Monday

7 Jan

2019

Monday

25 Feb

2019

Friday

1 Mar

2019

 Friday

12 April

2019

 

65

 

Summer

2019

Monday

29 April

2019

Monday

27 May

2019

Friday

31 May

2019

*Monday

22 July

2019

 

55 

        TOTAL 195

Significant dates:  

All schools will be closed on Monday 6 May 2019 for the May Day Bank Holiday.

Christmas: Tuesday 25 December 2018

Good Friday: 19 April 2019

Easter Monday: 22 April 2019

May Bank Holidays: Monday 6 May 2019 and Monday 27 May 2019

Top