Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Cynradd/ Primary

 

9.00 – 3.30

Cinio/ Lunch

12 – 1.20

 

Meithirin

9.00 – 11.30

1.00 – 3.30

Uwchradd/ Secondary

 

Cyfarfod Staff Meeting

8.30 – 8.35

Cofrestru/ Registration

8.35 – 9.00

Gwers 1/ Lesson 1

9.00 – 10.00

Egwyl/ Break

10.00 – 10.15

Gwers 2/ Lesson 2

10.15 – 11.15

Gwers 3/ Lesson 3

11.15 – 12.15

Cinio/ Lunch

12.15 – 1.05

Gwers 4/ Lesson 4

1.05 – 2.05

Gwers 5/ Lesson 5

2.05 – 3.05

Top