Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Amseroedd y Dydd/ Times of the Day

Cynradd

Primary

 

Amserlen Cyfnod Sylfaen/

Foundation Phase Timetable

 

Amser

Gweithgaredd

9.00 - 9.05

Cofrestr

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen

9.30 - 10.20

Gwers 1

10.20 - 10.30

Llaeth a Ffrwyth

10.30 - 10.45

Amser Chwarae

10.45 -10.55

Gwasanaeth Dosbarth

10.55 – 11.50

Gwers 2

11.50 – 1.00

Amser Cinio

1.05 – 2.10

Gwers 3

2.10 – 2.25

Amser Chwarae

2.25 – 3.30

Gwers 4

 

Amserlen Cyfnod Allweddol 2/

Key Stage 2 Timetable

 

Amser

Gweithgaredd

9.00 – 9.05

Cofrestr

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen

9.30 - 10.30

Gwers 1

10.30 - 10.45

Amser Chwarae

10.45 - 10.55

Gwasanaeth Dosbarth

10.55 - 12.00

Gwers 2

12.00 - 1.00

Amser Cinio

1.05 - 2.15

Gwers 3

2.15 - 2.20

Amser Chwarae

2.20 - 3.30

Gwers 4

 

Uwchradd

Secondary

 

Cyfarfod Staff/Bugeiliol

8.30 – 8.35

Cofrestru

8.35 – 9.00

Gwers 1

9.00 – 10.00

Egwyl

10.00-10.15

Gwers 2

10.15 – 11.15

Gwers 3

11.15 – 12.15

Cinio

12.15 – 1.05

Gwers 4

1.05 – 2.05

Gwers 5

2.05 – 3.05

Top