Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Amseroedd y Dydd/ Times of the Day

Cynradd

Primary

Amserlen Cyfnod Sylfaen/

Foundation Phase Timetable

 

Amser / Time  

Gweithgaredd / Activity

9.00 - 9.05

Cofrestr / Registration

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen / Love to Read

9.30 - 10.20

Gwers 1 / Lesson 1

10.20 - 10.30

Llaeth a Ffrwyth / Milk and Fruit    

10.30 - 10.45

Amser Chwarae / Break Time

10.45 -10.55

Gwasanaeth Dosbarth / Class Assembly  

10.55 – 11.50

Gwers 2 / Lesson 2

11.50 – 1.00

Amser Cinio / Lunchtime

1.05 – 2.10

Gwers 3 / Lesson 3

2.10 – 2.25

Amser Chwarae / Break Time

2.25 – 3.30

Gwers 4 / Lesson 4

 

Amserlen Cyfnod Allweddol 2/

Key Stage 2 Timetable

 

Amser / Time  

Gweithgaredd / Activity

9.00 – 9.05

Cofrestr / Registration

9.05 - 9.30

Dwlu ar ddarllen / Love to Read  

9.30 - 10.30

Gwers 1 / Lesson 1

10.30 - 10.45

Amser Chwarae / Break Time

10.45 - 10.55

Gwasanaeth Dosbarth / Class Assembly  

10.55 - 12.00

Gwers 2 / Lesson 2

12.00 - 1.00

Amser Cinio / Lunchtime

1.05 - 2.15

Gwers 3 / Lesson 3

2.15 - 2.20

Amser Chwarae / Break Time

2.20 - 3.30

Gwers 4 / Lesson 4

 

Uwchradd

Secondary

 

Cyfarfod Staff / Bugeiliol

Staff Meeting / Pastoral

 8.30 – 8.35

Cofrestru / Registration     

 8.35 – 9.00

Gwers 1 / Lesson 1

 9.00 – 10.00

Egwyl / Break Time

 10.00 - 10.15

Gwers 2 / Lesson 2

 10.15 – 11.15   

Gwers 3 / Lesson 3

 11.15 – 12.15

Cinio / Lunchtime

 12.15 – 1.05

Gwers 4 / Lesson 4

 1.05 – 2.05

Gwers 5 / Lesson 5

 2.05 – 3.05

Top