Menu

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Dyro dy law i mi ac fe awn i ben y mynydd

Home Page

Cadeirydd/ Chairman

Mr Robert Evans, Pen-Fistla Barns, Penllyn, Cowbridge, CF71 7RQ
robertevansswp@hotmail.com

 

Is-Gadeirydd/ Deputy

Mr Geraint Evans

 

Clerc/ Clerk

Mrs Gill Fisher, Trefnydd Llywodraethol/ Governance Officer, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg post@bromorgannwg.org.uk

 

Mae 21 o aelodau ar y Corff Llywodraethu/ There are 21 members on the Governing Body

Pennaeth/ Headteacher (Llywodraethwr ex-officio Governor)
6 Rhiant Lywodraethwr/ Parent Governors
2 Gynrychiolydd Athrawon/ Teacher Representatives
1 Cynrychiolydd Staff Cynnal/ Support Staff Representative
6 Cynrychiolydd yr AALl/ LA Representatives
5 Cynrychiolydd Cyfetholedig/ Co-opted Representatives

 

Rhiant Lywodraethwr [tymor yn dod i ben]/ Parent Governor [term ends]

Mrs Learne Bowring [05/10/20]

Mrs Sally-ann Efstathiou [05/10/20]

Mr Andrew Humphreys [05/10/20]

Mrs Rachel McAlpine [05/10/20]

Mr Craig Rattenbury [05/10/20]

Mrs Cathy Williams [05/10/20]

 

Cynrychiolwyr Athrawon [tymor yn dod i ben]/ Teacher Representatives [term ends]

Mr Huw Williams [01/09/21]
Mrs Menna Roberts [09/01/21]

 

Cynrychiolwr y Staff Cymorth [tymor yn dod i ben]/ Support Staff Representative [term ends]

Miss Charlotte Dechamps [01/09/21]

 

Cynrychiolwyr yr AALl [tymor yn dod i ben]/ LA Governors [term ends]

Mr Robert Evans [01/09/20]
Mr Geraint Evans [01/09/20]
Mr Dulyn Griffith [01/09/20]
Mr Huw Llewellyn-Morgan [01/09/20]
Cllr Mr Steffan Wiliam [01/09/20]
Mr Huw Gwynfor Smart [01/09/19]

 

Cynrychiolwyr Cyfetholedig [tymor yn dod i ben]/ Co-opted Governors [term ends]

Mrs Ruth Brown [01/09/19]
Mr Gethin Lewis [01/09/19]
Mrs Anne-Louise Llewellyn-Morgan [01/09/19]

Mr Warren Scott [01/09/20]

Dr Paul Orders [01/09/20]

 

Cynrychiolwyr Gwahoddedig /Invited Governors

Mrs Lynwen Lye

Mr Huw Davies

Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery

Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 1 Andrew Humphreys
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 2 Anne-Louise Llewellyn Morgan
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 3 Cathy Williams
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 4 Charlotte Dechamps
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 5 Craig Rattenbury
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 6 Dulyn Griffith
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 7 Geraint Evans
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 8 Gethin Lewis
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 9 Huw Eurig Davies
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 10 Huw Gwynfor Smart
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 11 Huw Llewellyn-Morgan
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 12 Huw Williams
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 13 Hywel Price
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 14 Learne Bowring
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 15 Lynwen Lye
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 16 Menna Roberts
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 17 Paul Orders
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 18 Rachel McAlpine
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 19 Rob Evans
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 20 Ruth Brown
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 21 Steffan Wiliam
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 22 Sally-ann Efstathiou
Oriel y Llywodraethwyr/ Governors' Gallery 23 Warren Scott
Top